Shirtsponsors

Klik hier voor bordsponsoren

Hoofdsponsor

van tilburg

Inschrijven

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/volleybaltorna/domains/volleybalclub-tornado.nl/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /home/volleybaltorna/domains/volleybalclub-tornado.nl/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/volleybaltorna/domains/volleybalclub-tornado.nl/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/volleybaltorna/domains/volleybalclub-tornado.nl/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.

Protocol i.v.m. covid-19

Protocol heropening binnensportaccommodaties Gemeente Bernheze 
 
 
 
Leidende besluiten, protocollen en documenten: 
 
A: Noodverordening: https://www.vrbn.nl/vaste-onderdelen/urls/noodverordening/ 
 
B: Protocol NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 
C: Informatie VSG: https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/ 
 
D: Protocol KHN: https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar 
 
E: Informatie RIVM: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-06/20200529%20klant.pdf 
 
 
 
Dit protocol is een beknopte vertaling van bovenstaande (concept-)kaders en richtlijnen en geldt voor de 
Bernhezer binnensportaccommodaties m.i.v. 24-08-2020. Het Bernhezer protocol is gericht op het creëren 
van een zo veilig mogelijk sport- en werkklimaat. Bij eventueel voorkomende verschillen in voorschriften 
tussen landelijke en lokale protocollen, prevaleert het Bernhezer protocol. 
 
 
 
 
 
Gebouw – Toegang - Ruimtegebruik 
 
1. De accommodatie is alleen toegankelijk wanneer er sprake is van een huurovereenkomst voor ge-
bruik van de binnensportaccommodatie; 
2. Gemeente Bernheze faciliteert het gebruik van de accommodatie. De huurder/gebruiker -hierna te 
noemen “gebruiker”- is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende protocollen en richt-
lijnen. Document A, B en C.; 
3. De accommodaties is in zijn geheel geopend, d.w.z. ook kleedruimten, douches, toeschouwersvoor-
zieningen; 
4. Alle materialen zijn te gebruiken. Geeft u er vanwege hygiëne de voorkeur aan om een materiaal (bv 
turnmat) te voorzien van een extra doek of laken, neemt u dat mee vanuit huis. Zie ook artikel 17; 
5. Er kan per locatie sprake zijn van looproutes en aanwijzingen/instructies v.w.b. ruimtegebruik. Dit 
kan verschillen per locatie en kan op basis van voortschrijdend inzicht tussentijds worden veranderd; 
6. In sporthallen ‘t Vijfeiken, de Overbeek en de Zaert kan de kantine-exploitant ervoor kiezen om ge-
sloten te blijven, het gebruik van kantine is dan niet mogelijk. Als de kantine wel geopend is, gebeurt 
dit op basis van de richtlijnen voor horeca. Document D; 
 
 
 
 
Gezondheidscheck 
 
7. Gebruik je gezonde verstand; 
8. Bij klachten: blijf thuis! Ook bij milde symptomen. Laat je testen. 
9. Ben je in afwachting van de uitslag van de corona test: blijf thuis en informeer je club/leider/trainer; 
10. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft; 
11. De huurder ziet hier op toe. Document E. 
 
 
 
 
Hygiëne – schoonmaak 
 
12. In de entree van elke accommodatie staat een desinfectiezuil waar iedereen bij het betreden van de 
accommodatie eerst de handen desinfecteert; 
13. Het contact met oppervlakken in de accommodatie dient tot een minimum te worden beperkt, d.w.z. 
deuren, tafels en stoelen e.d. worden zo min mogelijk gebruikt; 
14. Gemeente Bernheze stelt extra eisen aan de schoonmaakdienst; o.a. contactoppervlakken (deuren, 
bedieningsknoppen e.d.) worden vaker schoongemaakt met desinfecterende middelen; 
15. Gebruikte ruimten worden binnen de rooster mogelijkheden intensief schoongemaakt; 
16. Beheerders bedienen de knoppen, installaties en de sleutels (bv. toegang tot kasten); 
17. De hulp-handelingen van onze beheerders worden beperkt: 
• U bouwt zelf de materialen op en af en gebruikt (door ons beschikbaar gestelde) desinfectiemid-
delen om de door u gebruikte contactoppervlakken na gebruik te desinfecteren. 
 
 
 
 
Activiteiten 
 
Algemeen: 
 
18. Elke gebruiker deelt de algemene protocollen en het Bernhezer protocol met de leden, kader, 
train(st)ers, ouders van leden, bezoekende verenigingen; 
 
 
19. We geven gebruikers het dringende advies om een lijst van deelnemers en bezoekers bij te houden 
zodat eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD uitgevoerd kan worden; 
20. Elke gebruiker stelt een Corona-coördinator aan die tijdens de activiteiten aanwezig en beschik-
baar is. Dit kan, mits praktisch mogelijk, ook de dienstdoende train(st)er zijn. Deze persoon ziet toe 
op het naleven van de regels door zijn/haar gebruikers en de bezoekers die het gebruik met 
zich meebrengt en is aanspreekpunt voor de beheerder. Deze persoon meldt zich voor elke acti-
viteit bij de beheerder om zaken te bespreken / af te stemmen. Als gekozen wordt voor een 
train(st)er in de rol van Corona-coördinator en dat functioneert in de praktijk onvoldoende, kan de 
beheerder het aanwijzen van een andere Corona-coördinator per eerstvolgend gebruik opleggen; 
21. De Corona-coördinator organiseert de toegang tot en het verlaten van de accommodatie d.w.z. o.a. 
op het juiste moment (voorkomen contact in wisselmoment), met de juiste onderlinge afstanden (let 
op: kennis van leeftijden deelnemers is verantwoordelijkheid gebruiker) en met het treffen van de 
juiste desinfectiemaatregelen; 
 
 
 
 
Vooraf: 
 
22. Was thuis je handen en bezoek indien mogelijk thuis nog het toilet; 
23. Voorkom groepsvorming op parkeerplaats en/of in de entree van de accommodatie, kom daarom 
niet te vroeg naar de accommodatie; 
 
 
 
 
Afstandsregels: 
 
24. Houd steeds minimaal 1,5 mtr. afstand tot elkaar. 
 
 
 
 
Er zijn uitzonderingen: 
 
25. Mensen uit hetzelfde huishouden; 
26. Jongeren tot 18 jaar onderling; 
27. Volwassenen naar kinderen tot en met 12 jaar; 
28. Tijdens het sporten. 
 
 
 
 
Dit betekent dat u tijdens het sporten vrij kunt bewegen. Streven blijft onverminderd om ook tijdens het 
sporten, zeker wanneer volwassenen zich -hetzij als sporter dan wel als begeleider/trainer- mengen on-
der andere leeftijdsgroepen, toch afstand te bewaren. 
 
 
 
Buiten het sporten om gelden dus de algemene afstandsregels zoals die ook ‘buiten’ gelden. De uitzon-
dering voor sporten geldt alleen in de sportzaal en niet voor de nevenruimten (gangen, entree, kleedka-
mers e.d.). 
 
 
 
De kleedkamer: 
 
29. De kleedkamers zijn beschikbaar. De reguliere kleedkamertoewijzing en gebruikstijden blijven in ba-
sis leidend. Beheerders kunnen ertoe besluiten meer ruimten en/of ruimere tijden beschikbaar te 
stellen als dat mogelijk is, de situatie daarmee verbetert en beheersbaar blijft. 
30. Gebruiker houdt zelf toezicht en organiseert het ordelijk en vlotte verloop van het omkleden. Eenie-
der houdt zich -ook buiten het zicht van de beheerder- aan de afstandsregels. 
 
 
 
 
Openbare toiletten: 
 
31. Maximaal 1 persoon tegelijk aanwezig in het openbare toilet. 
 
 
 
 
Aantallen mensen in de accommodatie: 
 
32. Er gelden voorschriften voor maximaal aantal personen in de accommodatie (zie sportprotocol 
NOC*NSF). De afstandsregels (1,5 mtr.) zullen echter in de praktijk meer bepalend zijn voor hoeveel 
mensen er binnen kunnen. De Corona-coördinator ziet hier op toe en stemt met beheerder af als de 
situatie vraagt om actie, zoals bv. het inroepen van een ‘bezoekers-stop’ of het spreiden van bezoe-
kers naar andere mogelijke plaatsen. 
33. Uitgangspunt blijft om onnodige samenkomsten te voorkomen. We geven verenigingen in overwe-
ging hier actief over te communiceren richting m.n. ouders van jongere leden waarbij ook vaak nog 
jonge broertjes / zusjes meekomen. Dit verstoort rust en overzicht in de accommodatie; 
 
 
34. Toeschouwers verblijven in de daarvoor bestemde ruimte, d.w.z. op de tribune of in de toeschou-
wersruimte (incl. pantry Bernrode); 
35. De sportzaal is als zodanig alleen toegankelijk voor sporters, trainers en bestuursleden die ter uitoe-
fening van hun bestuursfunctie in de zaal moeten zijn. 
 
 
 
 
Bijzonderheden: 
 
36. Instructies van de beheerder dienen te worden opgevolgd; 
37. De beheerder van de accommodatie heeft het mandaat om bij twijfels over de gezondheidstoestand 
van bezoekers, bij het niet opvolgen van de regels/instructies of bij bijzondere omstandigheden 
waarbij de orde en gezondheid in het geding is, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, de 
huur te beëindigen en/of de accommodatie te sluiten; 
38. In gymzaal Loosbroek en Vorstenbosch is geen continue beheer vanuit Gemeente Bernheze aan-
wezig; gebruiker is hier zelf verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de geldende 
protocollen, eventueel op aanwijzing van de door Gemeente Bernheze aangewezen sleutelbeheer-
ders; 
39. Gemeente Bernheze kan de voorwaarden en protocollen wijzigen en/of de openstelling wijzigen of 
beëindigen mocht daartoe aanleiding zijn. 
 
 
 
 
 
 
Vragen over dit protocol kunt u per e-mail stellen aan Michel Bouwens: 
m.bouwens@bernheze.org 
 
 
 
 
 
Versie: 20-08-2020